چین ابزار حفاری سنگ سازنده
خانه محصولات

پایین مشخصات کامیون کمپرسی

بهترین محصولات
 استخراج از معادن زیرزمینی مشخصات پایین کامیون کمپرسی

استخراج از معادن زیرزمینی مشخصات پایین کامیون کمپرسی

 10/12 تن پایین مشخصات کامیون کمپرسی

10/12 تن پایین مشخصات کامیون کمپرسی

 هیدرولیک پایین مشخصات کامیون کمپرسی

هیدرولیک پایین مشخصات کامیون کمپرسی

پایین مشخصات کامیون کمپرسی

payload 10 ton / 20 ton کامیون کمپرسی معدن زیرزمینی با مشخصات کم

payload 10 ton / 20 ton کامیون کمپرسی معدن زیرزمینی با مشخصات کم

RT - 20 سنگین کامیون کمپرسی با دانا محور چرخ جاده / راه آهن تونل

RT - 20 سنگین کامیون کمپرسی با دانا محور چرخ جاده / راه آهن تونل

RT - 12 کامیون کمپرسی تجاری با DEUTZ هوا سرد موتور دیزل

RT - 12 کامیون کمپرسی تجاری با DEUTZ هوا سرد موتور دیزل

برق آبی تونل زیرزمینی کامیون کمپرسی برای متوسط ​​بیل مکانیکی سنگ

برق آبی تونل زیرزمینی کامیون کمپرسی برای متوسط ​​بیل مکانیکی سنگ

زرد سنگین پایین مشخصات کامیون کمپرسی زیرزمینی معدن

زرد سنگین پایین مشخصات کامیون کمپرسی زیرزمینی معدن

کمینه مشخصات سنگین کامیون کمپرسی عملیات آسان برای معدن زیرزمینی

کمینه مشخصات سنگین کامیون کمپرسی عملیات آسان برای معدن زیرزمینی

RT-15 نیروی برق آبی کم مشخصات کامیون کمپرسی برای معدن، معدن سنگ، ساخت و ساز

RT-15 نیروی برق آبی کم مشخصات کامیون کمپرسی برای معدن، معدن سنگ، ساخت و ساز

RT-12 فولاد کربن پایین مشخصات کامیون کمپرسی برای متوسط ​​بیل مکانیکی سنگ

RT-12 فولاد کربن پایین مشخصات کامیون کمپرسی برای متوسط ​​بیل مکانیکی سنگ

Page 1 of 5|< 1 2 3 4 5 >|